Warszawski Miesięcznik Seniorów #POKOLENIA
Klient: Urząd Miasta st. Warszawy

Magazyn #POKOLENIA wydawany jest od 2018 r. w celu dotarcia do jak najszerszej grupy mieszkańców m.st. Warszawy w wieku 60+ z treściami zachęcającymi ich do aktywności fizycznej, umysłowej i zawodowej, troski o zdrowie i przestrzegania zasad profilaktyki zdrowotnej, zaangażowania w sprawy społeczne i życie lokalnej społeczności oraz rozwijania kompetencji cyfrowych. Magazyn drukowany jest w formacie A4, ma 40 stron i nakład 12 tys. egzemplarzy. Jest bezpłatnie dystrybuowany w urzędach dzielnicowych, wybranych przychodniach, klubach seniora, bibliotekach, uniwersytetach trzeciego wieku.

Zakres prac:
Przygotowanie i redakcja artykułów we współpracy z grupą autorów i lokalnych aktywistów 70+ i 80+, Warszawską Radą Seniorów i Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”
Korekta językowa
Projekt graficzny
Skład i DTP
Przygotowanie PDF do internetu zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej
Druk
Organizowanie i prowadzenie spotkań z czytelnikami w ramach „Klubu Pokoleń”